Regulamin
Postanowienia ogólne
1. Sklep odaniołów.pl jest prowadzony przez firmę:

Nisko Latające Anioły
Monika Niemyjska
Ul. Lwowska 28
05-200 Wołomin
NIP: 5272258413

e-mail: odaniołów.info@gmail.com

konto: mBank
52 1140 2004 0000 3102 6955 7916

2. Sklep internetowy odaniołów.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem
sieci Internet. Wszystkie zamówienia są przyjmowane tylko przez stronę
3. Zawartość sklepu internetowego odaniołów.pl nie stanowi oferty w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta
nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie odaniołów.pl są fabrycznie
nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na teren Polski.
5. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego
odaniołów.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
6. Na wszystkie zakupione towary wystawiamy paragon lub fakturę Vat.
7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego
Regulaminu.
 
 
II. Składanie zamówień
 
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę tylko za pośrednictwem internetu, czyli
poprzez stronę sklepu.
Nie realizujemy i nie przyjmujemy zamówień składanych drogą telefoniczną, ani poprzez e-mail.
Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty oraz w niedziele i święta,
rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
2. Serwis odaniołów.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów
znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy
zamówień przyjętych do realizacji.
3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza
zamówienia znajdującego się na stronach serwisu i przesłanie go do
odaniołów.pl poprzez zatwierdzenie.
Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:
a. co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną
b. dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
c. koszty transportu
d. sposób płatności
 
4. Zamówienia nie opłacone po 7 dniach od złożenia będą anulowane

III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień
 
1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą
automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail klienta.
2. W przeciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia
przeprowadzana jest jego wewnętrzna weryfikacja.
3. Serwis odaniołów.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo
weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach
uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
Zamówienia nie opłacone po 7 dniach są automatycznie anulowane.
4. Zamówienia są realizowane według kolejności zaksięgowanych wpłat.
 
IV. Dostarczanie zamówionych produktów
 
1. Przy każdym towarze podany jest jego status dostępności (ikonka
koszyka lub jego brak).
Serwis odaniołów.pl zobowiązuje się do wysłania
Klientowi towarów posiadających status "W magazynie" w terminie
w przeciągu 10 dni od dnia wpływu danej kwoty na konto.Najwcześniejszy czas realizacji to 3 dni robocze od zaksięgowania wpłaty.
Jeżeli ten termin jest zbyt długi- prosimy o nie składanie zamówień.
Czas ten obowiązuje dla dni roboczych.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania błędnych
danych adresowych w formularzu zamówienia. Ponowne wysłanie paczki jest
możliwe po uiszczeniu powtórnej wpłaty za koszty wysyłki oraz opłaceniu
kosztów zwrotu przesyłki.
 
V. Płatności
 
1. Sklep proponuje swoim Klientom następujące formy
płatności:
a. przelewem - na konto w formie przedpłaty dla zamówień o każdej wartości
Numer konta: mBank
52 1140 2004 0000 3102 6955 7916

(w tytule przelewu proszę umieścić nr zamówienia)

b. gotówką - odbiór osobisty

VI. Gwarancja i rękojmia / Reklamacje i zwroty towarów
 
1. Produkty oferowane przez odaniołów.pl są fabrycznie nowe, wolne od
wad fizycznych i prawnych.
 
Reklamacje i zwroty towarów
 
2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki, przesyłając na nasz adres email oświadczenie o odstąpieniu od umowy o następującej treści:

"Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży, obejmującej zamówienie ......... złożone ........., które odebrałem .........
Klient odsyła zakupiony u nas towar na nasz adres - przesyłka musi być
dobrze zabezpieczona przed zniszczeniem przez kuriera, towar nie może
być używany -
tylko w takiej sytuacji możemy Państwu zwrócić całą kwotę wartości
przedmiotu.
Prawo to dotyczy tylko osób fizycznych!!!
3. W przypadku gdy przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub próby otwarcia
prosimy o sporządzenie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokół
szkody i nie przyjmować towaru.
4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z
pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu
realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać za pomocą Poczty Polskiej lub Kurierem
na adres sklepu. W przypadku uzasadnionej reklamacji firma zwróci koszt
przesyłki.
5. Towar przyjęty do reklamacji zostaje wymieniony na identyczny lub inny uzgodniony z Klientem.
Sklep ponosi koszty przesłania do Klienta niewadliwego towaru.
6. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim
paragonem/fakturą.
7. Należność za zwrócony towar zobowiązujemy się przelać na konto
wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na podany adres w
przeciągu 5 - 7 dni roboczych od daty otrzymania zwróconego towaru.
8.Klient może zrezygnować z zamówienia telefonicznie pod
numerem wskazanym w danych adresowych firmy, lub za pośrednictwem
poczty internetowej. Nie można anulować zamówienia już wysłanego.
9.W przypadku zwrotu przesyłki wynikłego z błędnie podanego adresu
odaniołów.pl nie ponosi kosztów ponownej wysyłki.
 
VIII. Polityka prywatności

1. Prowadząca sklep firma jest jednocześnie administratorem danych osobowych jego użytkowników. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą telefonu oraz poczty elektronicznej. Dane teleadresowe niezbędne do kontaktu z administratorem zostały określone w pkt. I.1. Regulaminu.

2. Korzystanie ze sklepu nie wymaga podawania przez użytkowników danych osobowych. Złożenie zamówienia przez użytkownika wiąże się z koniecznością podania przez użytkownika danych osobowych, umożliwiających jego identyfikację i poprawne przetwarzanie oraz wysyłkę zamówienia, w tym imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub siedziby oraz danych niezbędnych do kontaktu z użytkownikiem. Przedmiotowe dane są wykorzystywane w celu świadczenia usług, w celu marketingu produktów, oraz w innych celach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie danych prowadzone jest na podstawie zgody, wyrażonej w formie zaznaczenia właściwego miejsca na formularzu rejestracji nowego użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może zwrócić się do administratora danych osobowych z żądaniem usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru.

3. Administrator danych osobowych może przesyłać użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej informacje o produktach sklepu, mające charakter informacji handlowych. Warunkiem otrzymywania informacji jest wyrażenie zgody na ich otrzymywanie poprzez zapisanie się do newslettera sklepu. Użytkownik może w każdej chwili zwrócić się do administratora danych osobowych z żądaniem zaprzestania przesyłania mu informacji.

4. Administrator danych osobowych zbiera informacje związane z korzystaniem ze sklepu, niezbędne do prawidłowego dostosowania go do indywidualnych potrzeb użytkowników. W szczególności, administrator stosuje pliki cookie lub podobne, umożliwiające personalizację sklepu dla każdego użytkownika oraz zbieranie danych statystycznych. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies, ich przeglądanie, edycja lub usuwanie są możliwe w przeglądarce, służącej do korzystania ze sklepu. Bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies, będą one zapisywane w pamięci urządzenia należącego do użytkownika.

5. Użytkownik sklepu ma prawo zwrócić się do administratora danych osobowych o udostępnienie treści danych zawartych w zbiorze, jak również do ich poprawiania, aktualizacji i usuwania. Ponadto, administrator danych osobowych usunie dane ze zbioru, jeżeli będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 
IX. Rozstrzyganie sporów
 
W przypadku ewentualnych sporów na tle wykonania umów zawartych z podmiotem prowadzącym sklep, prawem właściwym dla wszystkich zawieranych umów jest prawo polskie, w tym polski Kodeks cywilny, sądem właściwym do rozstrzygania sporów zaś sąd właściwy miejscowo dla siedziby sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl